Reklamationer

 

Når levering er sket skal du straks undersøge om varen svarer til det du har bestilt.
 
Er forsendelsen beskadiget ved modtagelse, eller svarer den modtagne vare ikke til den afgivne bestilling, beder vi dig straks give besked herom til vores kundeservice på kundeservice@hyndeskraedderen.dk.

Alle varer købt på www.hyndeskraedderen.dk og i vores fysiske butik er omfattet af købelovens regler om to års reklamationsret. Reklamationsretten betyder, at du kan klage over fejl og mangler ved varen, som er opstået inden to år efter modtagelsen af varen.

Vil du reklamere over en fejl eller mangel skal du give Hyndeskrædderen meddelelse herom inden for rimelig tid og senest to måneder efter, at du har opdaget, at der er fejl eller mangler ved varen.

Ved afgørelsen af om der er fejl og mangler ved varen finder købeloven anvendelse, hvorfor forhold som varens normale levetid, fejl opstået på grund af forkert brug, manglende vedligeholdelse, almindeligt slid m.v. kan indebære, at der ikke er tale om en mangel.

Ved reklamationer kan du kontakte Hyndeskrædderen på Frederikssundsvej 197 I Brønshøj på tel. 44 91 30 13 hverdage mellem 10:00 - 17:30.

Den mangelfulde, beskadigede eller fejlagtigt leverede vare skal returneres til:
 
Hyndeskrædderen
Att. DIT ORDRENUMMER
Frederikssundsvej 197
2700 Brønshøj

 
Faktura skal medbringes eller vedlægges ved reklamationer.